Denne siden driftes av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og er ment som et informativt tilbud til handel- og kontorvirksomheter i Averøy, Kristiansund og Tingvoll. Her får du oversikt over hva som finnes av lokaler, og hvem du kan kontakte.

All kommunikasjon vedrørende utleie og salg går direkte mellom deg som interessent og gårdeier. Vil du lese mer om KNN, besøk knn.no. Kontakt/epost: post@ knn.no.

 

Gårdeiere og leietakere i Gågata/Skolegata

I forbindelse med prosjektet Gårdeiere i Gågata er det gjennomført i 2017 en kartlegging av samtlige gårdeiere og deres leietakere med kontaktinformasjon i Gågata (Nedre Enggate) og Skolegata.

 

Nyttig informasjon til handelsstanden

 

Gründerhjelp

Hoppid er et gratis tilbud til deg som vurderer å starte bedrift. Kontakt Hoppid i din kommune:

 

Nettverk gjennom KNN

Ta gjerne kontakt med oss i KNN via våre nettsider knn.no. Vi kan tilby deg nettverket du trenger.