07, Jun, 2018

Ledige butikklokaler/Kaibakken

Ledige butikklokaler i sentrum av Kristiansund – Kaibakken/Storkaia

Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund
Type lokale: Butikk/Handel
Etasje: Gateplan

Beskrivelse
Leiekontrakter til særs attraktive butikklokaler vurderes avhendet, evt. ledig fra 1. august – 1. september. Beliggende vegg i vegg, og kan derfor ses i ett og gi store utviklingsmuligheter. Husleier på drøye 35 tusen og 46 tusen i kvartalet.

Kun seriøse henvendelser.

Tlf.: 90 89 59 67/90 51 26 15